Facebook

Здравословната среда бе акцент в конференцията по фасаден инженеринг25.10.2017 / 16:35 - citybuild.bg

Наша отговорност е да правим такива обшивки на сградите, които да я осигурят, каза инж. Венета Новакова, R&D директор на ЕТЕМ Груп.

 

Дойде време, в което ресурсите намаляват все повече и това е времето за т.нар. кръгова икономика, чиято цел е след края на експлоатационния си период продуктите да се поправят, рециклират и само малка част - депонират, каза инж. Новакова в своето обръщение към участниците в 4-та Международна конференция за фасаден инженеринг. Това е и амбицията на Европейската комисия, но такава икономика трябва да е наложена с устойчиви модели, базирани на иновации и технологии. Така ще имаме нужда от по-малко ресурси, а производствените цени ще бъдат намалени в дългосрочен план, каза инж. Новакова. Според нея това налага внимателно планиране и дизайн на всеки един етап от този непрекъснат кръг. "За България кръговата икономика означава към 2030 година да имаме 65% рециклируемост на всички ресурси, които ползваме. ЕТЕМ отдавна следва този принцип, защото алуминият се рециклира", допълни тя.

 

Снимка: CityBuild.bg


Отскоро ЕТЕМ има Декларация за екологично въздействие или EPD (Environmental Product Declaration). Това е международен документ, базиран на оценката на жизнения цикъл на продукта и неговото влияние върху околната среда. "Това е важно и означава, че вашите сгради ще получат повече точки в т.нар. рейтингова система в зелените сертификати и различни системи за устойчиво строителство като LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment) и т.н.", каза инж. Новакова.

 

 

Темата на моята лекция е „Съвременни сградни обвивки и влиянието им върху комфорта и здравословната среда на обитаване". Тази тема е неизменна от много години, но малко по-различният нюанс тази година е здравословната среда", каза инж. Новакова. Изискванията към сградната обвивка непрекъснато нарастват - по отношение на топлопреминаване, водонепропускливост, въздухонепропускливост, достатъчно дневна светлина, енергийна ефективност. „Зачестиха обаче пожарите във високите сгради, ураганите, замърсяването на въздуха. Затова наша отговорност е да направим такива фасади, които да осигурят на хората здравословна среда", каза още инж. Новакова.

 

 

Инж. Новакова напомни и за иновативната разработка на фасада със стъклопакет с вода - InDeWaG /Industrial Development of Water Flow Glazing/, за която може да прочетете повече тук. Технологията може да се опише като "прозрачен слънчев колектор" и е една от най-обещаващите за преминаване на стъклените сгради към енергийна независимост. Самата фасада е произведена в България по технология на „Билдинг Системс Дизайн", като алуминиевата носеща конструкция е от ЕТЕМ. Демонстрационният модул с инкорпориран стъклопакет с циркулиращ воден поток, който може да се използва както за отопление, така и за охлаждане, предизвика голям интерес на BAU 2017. 

 

 

Вижте повече за лекторите във форума и тяхната работа тук.


*Очаквайте интервюта с арх. Стеен Андерсен, инж. Матю Мър, арх. Ангел Захариев и инж. Владимир Маринов.

 

Ема Димитрова