Facebook

Връзка на топлоизолационната система с подпрозоречни дъски и первази16.07.2012 / 15:05 - citybuild.bg

Марисан академия (част 4): Честа причина за спорове със строителите са щетите в областта на подпрозоречните дъски, казват от фирмата.

 

 

Въпреки че до голяма степен оказват влияние върху качеството на цялата топлоизолационна система, тяхната конструкция, производство и монтаж не са нормирани. Това води до използването на подпрозоречни дъски, които не са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и които не могат да поемат температурните разширения на материала, от който са направени, или да предотвратят навлизането на вода в конструкцията. Последствията са разрушаване на части от ТИС и нейното компрометиране.

 

 

Подходящите за ТИС подпрозоречни дъски се тези, които предпазват системата от такива щети и могат да поемат следните функции:

 

- да поемат температурните разширения на подпрозоречната дъска в собствената си конструкция и да не ги предават на системата;

 

- да подсигуряват гъвкава, еластична и достатъчна от гледна точка на статиката подпора;

 

- да предлагат водоплътно и без прекъсване уплътняване към дограмата и към топлоизолационната система;

 

- да предотвратяват образуването на топлинни мостове.

 

 

Външните подпрозоречни дъски и первази могат да бъдат изработени от най-различни материали. Те трябва да възпрепятстват навлизането на вода в строителната конструкция и топлоизолационната система. Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 5°), а предният им водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при оттичането на водата.

 

Връзката на ТИС със страничните бордове на подпрозоречната дъска трябва да бъде направена така, че да е абсолютно водоплътна и да не позволява преминаването на влага. Самите странични бордове трябва да могат да поемат линейните разширения на подпрозоречния перваз, без да ги предават на конструкцията. При металните подпрозоречни дъски трябва да се предвидят също така разширителни връзки на всеки 3000 мм (нагряването през лятото може да стигне до 70-80°С през деня и да се охлади до 5-10°С през нощта).

 

Первази, „стърчащи" повече от 150 мм от равнината на фасадата, е задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтаж на подложна уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виж също:

Най-често допускани грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и первази

Връзка на топлоизолационна система с врати и прозорци

Предишна статия от Марисан Академия - тук

 

*Източник: ALSECCO GmbH