Facebook

Високотехнологични сградни решения представи ALUKÖNIGSTAHL01.10.2014 / 14:23 - citybuild.bg

Презентацията направи ръководителят на "Технически отдел" инж. Тодор Димитров по време на международния Sustainability Forum Sofia.

 

 

По време на форума ръководителят на "Технически отдел" на ALUKÖNIGSTAHL инж. Тодор Димитров разказа за „интелигентните" прозоречни конструкции Schüco TipTronic - ново поколение електромеханичен обков, позволяващ пълна автоматизация на прозоречното управление и свързване в мрежа на група от прозорци. 

 

Снимки: citybuild.bg


В много сфери от живота автоматизацията е довела до значителни икономии на труд, енергия и ресурси, като потенциалът й в сградните инсталации все още не е достатъчно широко осъзнат. Автоматизацията на прозоречни конструкции води до значители икономии в управлението на вентилацията и климатизацията на сградите, като тя не е лукс, а средство за постигане на определени цели.

 

 

Изпълнението със Schüco TipTronic предлага скрито задвижване и заключване, отлична визия на продукта и мрежово управление.

 

 

През лятото подобна система може да има двойна функция: проветряване и охлаждане. Най-добрият пример за това е, когато спим на отворен прозорец, за да охлаждаме стаята през нощта. Този принцип може да се използва и за сгради, които не са постоянно обитавани, като например офис-сгради, които обаче имат голям разход за климатизация. При тях може да се прилага интегрирана в дограмата автоматизация, която да отваря прозорците през нощта, и сутринта да ги затваря без човешка намеса, в момента, когато външната температура се покачи над вътрешната. Този подход има потенциал да съкрати климатичните разходи почти наполовина.

 

 

Същата автоматизация може да се задейства и чрез датчици за качество на въздуха, като например влажност или концентрация на СО2, но и за дъжд и вятър. Доказано е, че човек винаги реагира с закъснение на нуждата да управлява ръчно тези процеси, и не винаги присъствието му за тази цел е осигурено.

 

 

 

Като „страничен продукт" при използването на Schüco TipTronic може да отпадне частично или изцяло отделна инсталация за топло- и димоотвеждане в случай на пожар, поради способността на системата да работи и при високи температури.