Facebook

Стоманени фасадни системи JANSEN VISS06.12.2011 / 14:21 - citybuild.bg

Поради своите показатели стоманените системи за леки конструкции са подходящи за сгради, при които е заложено изискването за прозрачност в оптиката на фасадата.

 

Изискването означава, че е необходимо големи стъклени площи и панели да бъдат носени от системи с възможно най-малка видима широчина на профила

 

 

ALUKÖNIGSTAHL системата JANSEN VISS е напълно изолирана стоманено-фасадна система за пфостен-ригел-конструкции - както като вертикално остъкляване, така и като скосен покрив. Предимствата са: малки монтажни широчини благодарение на отличните статически свойствa, големи широчини на растера с тесни видими широчини на профилите, елементи за всички видове отваряния и материали, варианти с взломо- и куршумозащита, многовариантно оформление чрез разнообразна програма от защитни капачки, гъвкави възможности за приложение чрез системна съвместимост, доставка на основни профили, предимно горещо поцинковани. Елегантните стоманени конструкции намират приложение също и при реновацията на сгради, за които са типични сложните фасадни геометрични форми.

 

 

JANSEN VISS предлага една проверена мултисистема за вертикални стоманени фасади и прозрачни покривни конструкции, която архитектите и строителите на метални съоръжения умеят да ценят поради свойствата на тези конструкции, отлични за обработка и планиране.

 

JANSEN VISS TV

 

Посредством тази топлоизолираща система се осъществяват мащабни вертикални фасади с ефектна архитектура. Фасадните елементи от вътрешната страна на носещата конструкция може да се оформят оптически елегантно и в многобройни варианти с тънките видими широчини на профилите от 50 и 60 мм - също и на различни монтажни широчини.

 

Предимствата на системата са: тънки видими широчини на профилите от 50 и 60 мм, мащабни фасадни елементи благодарение на оптимални статически данни, разнообразно фасадно оформление чрез богата програма от капачки, висока степен на топлоизолация, сухо остъкляване и остъкляване под налягане. При външното покритие на носещата конструкция на различни дълбочини и контури с алуминиеви профили също могат да бъдат поставяни архитектонични знаци. Външни профили в син бронз и с качеството на неръждаема стомана допълват широкия спектър на фасадно оформление.

 

JANSEN VISS TVS

 

Високотоплоизолираща пфостен-ригел-конструкция за комплексни прозрачни покриви

 

Спектърът на приложение на системата VISS-TV 1S с видими ширини от 50 и 60 мм обхваща всички форми на косо остъкляване - от едноскатен покрив до сложни геометрични форми на двускатни покриви и пирамиди.

 

Предимствата на системата са: малки видими широчини на профилите от 50 и 60 мм, разнообразно фасадно оформление чрез богата програма от капачки, специални профили и допълнителни елементи за свързване със стените, приложение на елементи за вграждане с дебелина от 20 до 40 мм по желание, елегантни преходи от покривната конструкция към вертикалната фасада, висока топлоизолация.

 

Благодарение на съвместимостта на различните JANSEN системи покривни остъклявания могат да бъдат точно съгласувани със съответните специфични за обекта изисквания - без компромиси от страна на архитекти и проектанти. Това важи както за зимни градини, така и за големи стъклени аркади на модерните търговски центрове.

 

 

JANSEN VISS-Basic TV

 

Фасадната термично прекъсната, независеща от допълнителни подпорни елементи конструкция VISS-Basic TV, която се монтира върху друга носеща конструкция, е подходяща за реализиране на мащабни вертикални фасади. Системата предлага голямо конструктивно многообразие чрез различни носещи конструкции, например двойно Т-образни греди или профилни тръби.

 

VISS-Basic убеждава с филигриранна оптика на профила при максимална прозрачност на стъклото, а като носеща конструкция е осъществима и с неръждаема стомана. Дава голяма свобода на оформлението чрез многобройните възможности за комбинации с всички стандартни VISS-фасади. Те се предлагат и от неръждаема стомана, която се смята за най-хитов материал на модерната архитектура. Следователно съществува и изискването и профили от неръждаема стомана да се внедрят във фасадното строителство.