Facebook

ЕТЕМ стартира изграждането на своята BIM библиотека19.11.2018 / 13:26 - CityBuild.bg

Достъп до BIM библиотеките на ETEM E85 може да получите след регистрация на сайта на компанията.

 

След подробно проучване на пазара и набелязване на конкретните нужди в бранша, екипът на ЕТЕМ стартира изграждането на своята BIM библиотека със системата си за окачени фасади - Е85 в средата на Revit. Средата Revit е избрана заради нейните характеристики на най-надеждна, разпространена и развиваща се платформа към момента. В колаборация с All 1 Studio, един от основните движещи екипи на BIM културата в България, екипът на ЕТЕМ разработи серия от оптималните фасадни решения за окачени фасади, заедно с широк набор от отваряеми вграждания, така че да бъде покрит най-широк диапазон от възможности  по възможно най-оптималния начин. 

 

 

Успоредно с популяризирането на библиотеките за E85, екипът на ЕТЕМ започва работа по допълване на продуктовото портфолио със системите за врати и прозорци, плъзгания и системи за вентилируеми фасади.

 

Какво представлява Building Information Modeling

 

Building Information Modeling концепцията е иновативния подход в проектирането, въвличаща в пълна колаборация всички участници в строителния процес, в това число и работещите по сградната обвивка. Идеята зад BIM е използването по време на работа на подробен модел на проекта, който е динамичен и се обновява в реално време, като по този начин осигурява цялата необходима информация. Информационните модели BIM са файлове, които могат да бъдат извличани, обменяни или обединени в мрежа, за да се подпомогне вземането на решения по отношение на сграда или друго пространство.

 

Всеки специалист ще може да наблюдава, променя или просто да реагира на всяка промяна по проекта, ще бъде осведомяван за възникнали колизии и ще знае във всеки един момент какъв е нивото на реализация на сградата. Обектите, изпълнявани в средата на BIM, са с няколко големи крачки напред спрямо конвенционалното 2D графично изобразяване, разширявайки обхвата си до нещо повече от триизмерната визуализация. Силата на BIM далеч надхвърля визията като единствен източник на информация - тъкмо обратното. Голямата част от всеки обект е наборът от динамична информация от най-широк спектър - геометрична, структурна, термофизична, производствена, комерсиална и много други, необходими в зависимост от спецификите на проекта.  

 

В световен мащаб BIM софтуерът се използва от физически лица, компании и държавни агенции, които планират, проектират, изграждат, експлоатират и поддържат разнообразни физически инфраструктури като вода, отпадъци, електричество, газ, комунални услуги, пътища, железопътни линии, мостове, пристанища и тунели.