Facebook

ЕТЕМ следва съвременните изисквания към фасадните обвивки01.10.2014 / 18:00 - citybuild.bg

Презентация по време на международния Sustainability Forum Sofia направи директорът R&D инж. Венета Новакова.

 

ЕТЕМ активно прилага най-добрите практики по отношение на опазването на околната среда чрез значителни инвестиции и мерки за оптимизиране на производствения цикъл, прилагане на нови процедури, които намаляват енергийния отпечатък от производството и предотвратяват всяка възможност за замърсяване на околната среда. Това доведе и до отличието, дадено от Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC), който награди ЕТЕМ в категорията "Kомпания с корпоративна политика за насърчаване на устойчивото строителство".

 

Инж. Венета Новакова - директор R&D на ЕТЕМ Груп, получава наградата от арх. Илко Николов - член на УС на BGBC и председател на Общинския съвет в Пловдив 


ЕТЕМ предлага решения за фасади (елементни, окачени, вентилируеми фасадни системи и слънцезащита); врати и прозорци (алуминиеви и ПВЦ) - отваряеми (с и без термичен мост) и плъзгащи (с и без термичен мост); щори; преградни стени; входни врати и съпътстващи продукти (противонасекомни мрежи, панели и парапети). Модерното оборудване позволява на компанията да разработва всокотехнологични и прецизни профили по задание на клиента.

 

Продуктите на ЕТЕМ са проектирани преди всичко да запазват енергията, което е от огромно значение за крайния потребител, но компанията също така е отделила специално внимание на рециклирането им след края на техния експлоатационен живот.

 

Приносът на ЕТЕМ в намаляването на емисиите на парникови газове е значителен, тъй като голяма част от продукцията се произвежда от рециклиран алуминий, един процес, който спестява 95% от енергията, необходима за производство на алуминиеви продукти от първичен алуминий.

 

Архитектурните системи на ЕТЕМ са подходящи за сгради с различни приложения, следват актуалните архитектурни изисквания, проектират се и се произвеждат, следвайки принципите на енергийната ефективност и опазване на околната среда, като отговарят на най-високите стандарти.

 

 

По време на форума инж. Новакова обърна внимание върху ползата от интердисциплинарните екипи, холистичния подход, енергийния мениджмънт и фасадния инженеринг, както и на развитието в подхода към устойчивото развитие. 

 

 

Инж. Венета Новакова показа и обекти с продукти и решения на ЕТЕМ - както по света, така и в България.

 

 

 

 

 

 

Най-високата сграда в България - Капитал Форт. R&D екипът на ЕТЕМ е разработил фасадната система Е99 специално според изискванията на обекта.