Facebook

Системата Schüco ERC 50 обновява сгради без евакуация и без шум26.09.2012 / 16:29 - citybuild.bg

Реконструкцията на сгради ще заеме по-голямата част от бъдещото строителство, смята инж. Тодор Димитров от АЛУКЬОНИГЩАЛ.

 

 

По време на форума Sustainability Forum Sofia - More than Green в хотел "Хилтън" АЛУКЬОНИГЩАЛ България направи презентация "Системи за обновяване на фасади на съществуващи сгради, без прекъсване на  експлоатацията". Презентацията запозна участниците с конструкция, чрез която фасадите на съществуващи сгради може да се обновят изцяло, включително смяна на старите прозоречни конструкции, чрез минимално прекъсване или смущаване на работата в сградата следствие на строителен шум или евакуация на помещенията. 

 

Инж. Димитров, с какво системата за модернизация на съществуващи фасади Schuco ERC 50 е полезна и необходима?

 

Сградите, построени преди 20, 30 или 40 години, са строени в съгласие с тогавашните условия - не е имало такова движение по улиците, шумовото натоварване не е било толкова голямо, а енергията е била много по-евтина. Самите конструкции на много от съществуващите сгради вече не отговарят на съвременните изисквания за разход на енергия на квадратен метър площ от сградата. Освен това в миналото не са били предвидени, или поне не винаги, необходимите слънцезащитни устройства, с който да предотвратяваме прегряването на сградата. Не е съществувал и днешният стандарт за полагане на топлоизолация върху стените.

 

Всичко това обуславя едни конструкции, които в днешно време са изцяло остарели откъм своята функция и от гледна точка на експлоатация. Те трябва да бъдат сменени, защото с течение на времето ще станат бреме за своите ползватели - както по отношение на вътрешния климат, така и относно разхода за експлоатация. И, разбира се, основното, което обуславя използването специално на тази система, това е да се намери начин тези сгради да се обновят, без да се евакуират, или поне не за дълго време. Говорим за сгради на ключови места в градовете, в който има администрация или различни фирми.

 

 

 

 

Може ли да се каже, че основни предимства на системата са, че не прекъсва работния процес на ползвателите на сградата и че свежда шума до минимум?

 

Да, това е основното. Най-шумният момент е единствено дюбелирането, като след това шумовото въздействие е значително намалено, защото се правят само различни сглобки.

 

Освен това може да се направи много точен и много стегнат график на самото изпълнение, т.е. ще се вършат много по-малко непредвидени разходи, а сроковете ще бъдат спазени в много по-голяма степен.

 

За колко дни се прекъсва работния процес на ползвателите в сградата по време на монтиране на фасадната система Schuco ERC 50?

 

Изхождайки от референтния обект - 2 дни за едно помещение. Относително е - може да са 2 или 5 дни, но като цяло прекъсването ще се ограничи в рамките на 1 седмица при интензивна работа, като това включва и демонтажа на старите дограми.

 

За какви фасади е подходяща системата Schuco ERC 50?

 

Много подходящи са фасади, които имат прозоречни ленти и отделни прозоречни отвори - т.е., говорим за прозоречни конструкции, а не за окачени фасади. Това според мен е най-целевата група.

 

В този смисъл системата за модернизация на съществуващи фасади Schuco ERC 50 е особено подходяща за обществени, административни и офис сгради, които общо взето са с прави фасади, нямат еркери, както при жилищното строителство, или издаване на етажни плочи. В западните страни се обновяват именно такива обществени и публични сгради - на това се залага като приоритет и като пример за цялото общество. Защото не може да искаме от хората да обновяват частните си жилища, а държавата да не дава пример.

 

Подходяща ли е системата Schuco ERC 50 за многофамилни жилищни сгради?

 

Теоретично да,  но въпросът вече опира до целесъобразността. Една офисна сграда е с много по-висок разход на енергия от една жилищна, а освен това по-лесно ще си възвърне такава инвестиция. Докато при жилищното строителство не е целесъобразно да се облицоват плътните части на сградата със стъкло и подобни решения.

 

Какви са възможностите за дизайн?

 

По принцип няма ограничения по отношение на облицовката за плътната част на сградата - може да бъде всякакъв вид - алуминиева, панели, камък... Също така няма ограничения по отношение на избора на прозореца, който ще бъде вграден.

 

 

Какви подробности интересуват архитектите във връзка с фасадната система Schüco ERC 50?

 

Тепърва ще разберем какво ще бъде интересно за тях, тъй като това е един доста нов продукт. Надявам се да добие популярност. Иначе като цяло в момента архитектите се интересуват от всякакъв вид системи, които биха им помогнали да обновявят сгради, защото не е тайна, че в това поле ще бъде по-голямата част от бъдещото строителство. И колкото и да се говори, че ще се изграждат цели квартали, за мен това е по-скоро едно пожелание. Трябва да се обръщаме към съществуващия ресурс и да го приведем в съвременен вид, защото не може да си позволяваме да правим все ново и ново и да изоставяме старото. Който и град да вземете за пример, градската среда е уплътнена и не може да се експериментира много.   

 

Интервю на Ема Димитрова

 

 

Schüco развива фасада за модернизиране на сградите, строени през 60-те и 70-те години. С високо топлоизолираната фасада Schüco ERC 50 старите сгради могат да бъдат ремонтирани за много кратко време, като същевременно могат да бъдат ефективно използвани. Монтираните отвън на сградата високо топлоизолационни фасадни елементи свързват максималната топлоизолация, слънцезащитата, вентилацията и автоматизацията, редуцират енергийните нужди за отопление, охлаждане, вентилация и климатизация до нивото на пасивните сгради.

 

Концепцията на новата фасадна система на Schüco за рационално модернизиране на вече съществуващи сгради е възникнала в резултат на ежедневните предизвикателства, пред които са изправени този тип проекти. Обикновено наемателите/ползвателите на граничещото с фасадата помещение трябва да напуснат работното си място по време на строително-ремонтните дейности, за да могат старите прозоречни и фасадни елементи да се заменят с нови. Тази необходимост носи за ползвателя стрес и дискомфорт, а за наемодателя/собственика на сградата – високи разходи.

 

С новата алуминиева системна конструкция инвеститорите могат да използват сградата през целия период на строителните дейности. Това е възможно посредством поставяне на външна носеща конструкция със закрепващи конзоли на предварително определено разстояние. Тази носеща конструкция се използва като основа за цялостната интеграция на следните системни модули: интегрирани във фасадата системи за слънцезащита, децентрализирано проветрение, охлаждане и отопление, алуминиеви прозоречни системи с електрическо задвижване, интегрирани тънкослойни фотоволтаични фасадни модули Schüco ProSol TF.

 

Характеристики и предимства:

 

● Значително намаляване на енергийната нужда заотопление, охлаждане и проветрение.

● Енергийно ефективна изолация, достигаща доизискванията на пасивни сгради, благодарение навтората фасада.

● Комфорт чрез ефективната излоция идецентрализираната вентилационна система сфункция за затопляне и охлаждане. 

● Добиване на електричество чрез интеграцията натънкослойния фасаден модул Schüco ProSol TF.

● Енергийно ефективни поради пестенето, мрежоватаинтеграция и дирекното ползване на добитата соларнаенергия.

● С възможност за използване върху най-различнистроителни конструкции.

● Интегриране на скрита слънцезащита.