Facebook

Предстои обучение на тема “Енергийна ефективност и сграден комфорт”05.02.2013 / 10:33 - citybuild.bg

Обучението е за представители на общините, консултанти по ЕЕ, архитекти, инженери, проектанти, студенти и всички професионалисти в строителния бранш.

 

Българският съвет за устойчиво развитие организира професионални обучения и семинари с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране. Първото обучение на BGBC за 2013г е на тема „Енергийна ефективност и сграден комфорт", в рамките на което водещи експерти и лидери на пазара в строителната индустрия ще представят основни аспекти на енергийната ефективност и ще запознаят участниците с най-иновативните начини на постигане на сграден комфорт, действащи интегрирано за максимален ефект.

 

 

Обучението представя синергичния ефект от различните аспекти на енергийната ефективност и обхваща пет основни теми:

  • Ролята на стъклото в енергийната ефективност и сграден комфорт
  • Дневната светлина като мощен инструмент за реална енергийна ефективност
  • Системни решения при проектиране и изграждане на външни стени на нискоенергийни сгради и постигане на перфектен комфорт в помещенията чрез климатични тавани.
  • Интегрирана функционалност при системите за остъкляване
  • Комплексният подход в инвестиционния процес и европейската нормативна уредба за енергийна ефективност и комфорт в сградния сектор.

 

Обучението ще се проведе на 21.02.2013г от 9.30ч в Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 3, зала Изток.