Facebook

Показаха възможности за прозоречна вентилация със системите на SCHÜCO05.06.2014 / 11:27 - citybuild.bg

По време на специализиран семинар презентация направи инж. Тодор Димитров от АЛУКЬОНИГЩАЛ.

 

Снимка: citybuild.bg

 

Вентилацията на сградите е потребност. До известна степен тя винаги се осъществява, дори и при затворени помещения, защото сградите „дишат" през конструктивни фуги, процепи, дупки и други неплътности от всякакво естество. Стремежът към все по-въздухоплътни конструктивни елементи и детайли с цел намаляване на енергийните (толлинни, климатизационни) загуби води след себе си известно влошаване на качеството на въздуха в помещенията. Следователно се търсят начини да се преодолее възникващото противоречие, без да се разчита на естественото „дишане", поради следните причини: дефекти в конструктивните детайли (от кондензна влага, замръзване); здравословни проблеми (въздушни течения, мухъл и плесен във фугите или по студени повърхности); намаляване на изолационните качества на материалите чрез овлажняване; неконтролируема загуба на топлина.

 

Причините, които ограничават в свободната прозоречна вентилация, са: прекомерни топлинни загуби през зимата; неудобства, свързани с необходимост от човешко присъствие (ръчно отваряне/затваряне, опасност от взлом при отсъствие); прекомерно шумово натоварване от околната среда (спални, работи помещения); лошо качество на външния въздух. А комплексното решение на тези проблеми означава проектантите да посочват кога, откъде и колко въздух да преминава.

 

Следващите продукти, които ще разгледаме, контролират точно това.

 

Продукти SCHÜCO - тип 1

Към тази група се числят прозоречни аксесоари (скрити клапи), които позволяват ограничен, регулируем въздушен поток при затворени прозорци. Запазва се сигурността срещу взлом. Охлаждането на помещението (примерно спалня) е минимално дори през зимата.

 

Продукти SCHÜCO - тип 2

Към тази група се числят прозоречни аксесоари (скрити/видими обкови), които позволяват ограничен въздушен поток при отворени прозорци. Ходът на отварянето на крилото е контролируем и с възможност за застопоряване в произволна позиция. Застопоряването се осъществява механично чрез дръжки или автоматизирано чрез мотори. 

 

 

Продукти SCHÜCO - тип 3

Към тази група се числят прозоречни аксесоари (уширителни профили с интегрирана клапа), които позволяват регулируем въздушен поток при затворени прозорци. Запазва се сигурността срещу взлом. Възможност за шумоизолация и защита от насекоми.

 

Продукти SCHÜCO - тип 4

Към тази група се числи електрически задвижен вентилационен уред (Schüco VentoTherm), който позволява регулируем въздушен поток при затворени прозорци. Интегриран рекуператор за топлина. Запазва се сигурността срещу взлом. Възможност за шумоизолация и защита от насекоми. Възможност за автоматичен режим чрез датчици за качество на въздуха и влажност.

 

 

Цялата презентация може да видите тук.

 

В зависимост от конкретните нужди на клиента и неговите финансови възможности може да се намерят винаги най-удачните решения за прозоречна вентилация. За повече информация и консултации се доверете на специалистите от АЛУКЬОНИГЩАЛ.