Facebook

“Чех-Пласт” предлага профили GENEO на Rehau с алуминиева капачка21.06.2013 / 14:46 - citybuild.bg

PVC дограмата с алуминиева капачка осигурява архитектурно цветово решение на прозорците отвън и още по-дълъг живот на профилите.

 

Предимствата на алуминиевата капачка за профили REHAU - система GENEO, които предлага “Чех-Пласт”, са:

 

1. Специално разработена за системата на REHAU GENEO. Системата е със строителна ширина 86 мм. = вече е възможно прилагането на алуминиева капачка за профили РЕХАУ при остъкляване на нискоенергийни сгради.

 

2. Малки инвестиционни разходи при производството = предлагане на изгодна цена на крайния клиент.

 

3. Нова разработка на захващането на капачката към профила, минимизираща закрепващите елементи към профила = опростяване на производствения процес = ниски производствени разходи = изгодна цена за крайния клиент.

 

4. Подобряване на връзката каса с уширение (разработен специален канал, в който влиза капачката на уширението).

 

5. Използване на нов монтажен винт за закрепване на капачката към профила - плоска глава, широка основа = оптимално закрепване.

 

6.  Неограничен избор на цветове по RAL. Така може да се реализира всяко желание на клиента от ненатрапчивия прозорец в сив тон до модерния в ярък цвят.

 

Като специален акцент в дизайна, предназначен на първо време за семейството на GENEO, има предварително конфекционирани алуминиеви капачки като комплектни части. Специализираното предприятие за прозорци заявява при поръчката големината на прозореца и желания цвят. Доставя се капачка, която е напълно съобразена с прозореца и има гладка, безупречна повърхност. 

 

7. Възможност за комбиниране с различни алуминиеви фасадни системи, най-вече система за прозоречни фасади REHAU Polytec, която също е подходяща за нискоенергийно и пасивно строителство.

 

8. Незначително засягане на гумените уплътнения = няма влошаване на изолацията.

 

9. Използване на набивни гумени уплътнения за касата = гарантиране на максимална изолация.

 

10. Възможност за избор на вариант за съединяване на алуминиевата капачка в зоната на заварката на профила. До момента бвше възможно само на 45°, а сега вече и на 90° = запазване на общата визия при сгради, при които се комбинира алуминиева фасада с REHAU GENEО.

 

11. Богат начален асортимент

 

a. Рамки с различна височина.

b. Прозоречни крила и крила за входни врати.

c. Допълнителни профили - различни размери уширения и др.

d. Асортиментът търпи постоянно развитие.

 

Прозорец, който осигурява едновременно максимална икономия на енергия и най-висока степен на защита от взлом и шумоизолация - това вече е възможно и в България със специалните профили GENEO на REHAU: