Facebook

„АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ” помага на студенти в сферата на остъклените конструкции09.06.2014 / 18:00 - citybuild.bg

Компанията е партньор на проекта „Академия Градът”.

 

Арх. инж. Климентин Чернев, управител на „АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ", и инж. Тодор Димитров, ръководител на техническия отдел на компанията, приветстваха студенти и ученици от УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов", НБУ, УНСС, ВТУ „Тодор Каблешков и СГСАГ „Христо Ботев" на откриването на „Академия Градът", в качеството си на ментори и партньори на проекта. Те представиха темата „Високите сгради. Предизвикателства при строителната реализация и обновяване. Прилагане на съвременни иновативни продукти и решения в областта на остъклените конструкции при проектирането на сгради с близко до нулевото енергийно потребление" и споделиха интересни факти от житейския и професионалния си опит, като дадоха насоки на младото поколение при проектирането и обновяването на високи сгради.

 

Целта на задачата е функционално-архитектурно обновяване на сградата на Министерството на транспорта, чрез прилагането на съвременни иновативни продукти и решения, а целта на менторите - да запознаят студентите със сградната „опаковка" - един от най-важните елементи на сградата, който по думите на арх. инж. Чернев (на снимката долу втори отляво надясно) съчетава знанията на интердисциплинарни екипи от архитекти и инженери.

 

 

Инж. Тодор Димитров, ръководител на техническия отдел на „АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ", и управителят арх. инж. Климентин Чернев със студенти 


"Академия Градъте нов проект на Градът Медиа Груп, който има за цел да предостави възможност на ученици и студенти от  специализираните училища и университети да се потопят в света на професията по един интересен и иновативен начин. Проектът си постави за задача да изгради активна връзка между младите хора и изявените представители на бизнеса.