Facebook

Най-красивата устойчива сграда в Копенхаген е с покривни прозорци ВЕЛУКС23.04.2012 / 14:00 - citybuild.bg

Green Lighthouse е първата въглеродо-неутрална обществена сграда в Дания и пример за успешно публично-частно партньорство. 

 

Тя е и първата сертифицирана сграда в Дания за устойчиво строителство, след като получи LEED златен рейтинг. Следващата стъпка е сертифициране по новата датска система за устойчиви офис сгради - DGNB Дания.

 

 

LEED (Лидерство в енергийния и екологичен дизайн) сертификацията  е американската система за оценка устойчивостта на сградата. Тя включва пет категории, които определят и оценяват устойчивостта на дадена сграда: местоположение и населено място, водна ефективност, разход на енергия и въздух, материали и ресурси, вътрешен климат. Green Lighthouse е спечелила 68 точки, което й дава златен рейтинг.


Сертифицирането на Green Lighthouse като първата устойчива сграда в Дания доказва, че иновативното партньорство между държавните институции и частните фирми може да създаде уникални резултати в областта на околната среда. Златният рейтинг също така повишава разбирането и интереса към устойчивото сертифициране в строителната индустрия, което е важно, тъй като сградите в Европа произвеждат 40% от всички емисии на CO2. В тази област има огромен потенциал за развитие", споделя датския министър на климата, енергетиката и строителството Мартин Лидегар.

 

Green Lighthouse привлича огромен интерес още от първата копка. Тя е една от мерките, предприети за превръщане на университета в Копенхаген в един от най-зелените колежи в Европа. 

 

 

Вдъхновение за датски сертификат


Партньорите на Green Lighthouse (представители на агенцията за недвижими имоти, под егидата на Министерството на климата, енергетиката и строителството; Университета на Копенхаген; VELUX Group; VELFAC CCO; COWI и Община Копенхаген) взимат по внимание възможността за LEED сертификация  още на фаза проектиране и когато не е съществувала датската система за сертифициране на устойчиви офис сгради. Green Lighthouse е построена като демо сграда във връзка с Конференцията на ООН за климата COP15, проведена в Копенхаген през 2009 г. Тогава ясно е очертан фокусът върху потреблението на енергия и възобновяеми енергийни източници. 

 

"Правителството има амбицията Дания да стане водеща страна в областта на зелените технологии. Но добрите намерения, сами по себе си, не са достатъчни. Необходими са инициативи, които променят обществото и начина, по който мислим. Green Lighthouse доказва това", казва Лидегар.

 

 

Следваща стъпка - DGNB Дания


Green Lighthouse е избрана да вземе участие в контролния проект на новата система за сертифициране DGNB Дания, която ще връчи първите си свидетелства в средата на 2012 г. Новата датска система отчита всички аспекти на устойчивото развитие, включително социалните, икономическите и климатичните въпроси.


Очаква се, че DGNB Дания ще възприеме концепцията за устойчивост на по-високо равнище, отколкото LEED. Впоследствие двете системи, с цялостния им процес и резултати, ще бъдат сравнени, за да се определи тяхната стойност както за собствениците, така и за наемателите.


DGNB Дания анализира сградата по три измерения, които дават обща представа за устойчивостта й: опазване на околната среда, социално и финансово измерение. По същество това означава, че са анализирани не само консумацията на енергия и материали, но също и вътрешния климат, естетиката и пространствената гъвкавост.


Различните устойчиви фактори в сертифицирането на DGNB Дания се преценяват, както следва:


• Качество на околната среда (22,5%)


• Икономическо качество (22,5%)


• Социално качество (22,5%)


• Технически характеристики (22,5%)


• Качество на процеса (10%)


• Качество на местоположението и населеното място (трябва да бъдат посочени).

 

 

Партньорите на Green Lighthouse обединиха усилията си и по проекта за технологично развитие на енергия (EUPD), чрез който  сградата е с непрекъснато наблюдение за потреблението на енергия  и за проследяване на грешки и нередности, отбелязани в началния етап. По проекта ще бъде съставен доклад  през септември 2012 г.

 

VELUX Group е партньор на Green Lighthouse. Компанията допринася за експертизи, технологии и продукти, които играят решаваща роля в енергийния баланс на сградата и вътрешния й климат.