Facebook

Над 50 млн. лв. са инвестирани за мерки за енергийна ефективност11.05.2011 / 13:40 - citybuild.bg

179 от общо 400 училища и детски градини в София са частично или цялостно санирани, каза зам.-кметът по строителството Ирина Савина.

 

До края на 2012 г. ще е изпълнен и проектът, който Столична община спечели по ОПРР за саниране на 9 столични училища, каза още Савина. Сградите, които участват в проекта, са в районите Възраждане, Връбница, Студентски, Кремиковци, Слатина, Илинден, Искър, Красно село и Нови Искър. Общата стойност на проекта е 8,5 млн. лв., от които 5 млн. лв. са безвъзмездна помощ по ОПРР.

 

Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

 

В момента се подготвя тръжната документация за избор на изпълнител на СМР. Очаква се строителството да започне през септември 2011г., ако няма обжалване на процедурата, каза Ирина Савина. „При успешна реализация на дейностите, ще се намалят разходите за енергия (с около 53% общо за проекта), ще се намалят емисиите от CO2 с около 1140 тона, което ще има и значителен принос за опазването на околната среда", каза също при представянето на проекта зам.-кмета Ирина Савина.

 

Над 50 млн. лв. са инвестирани през последните 5 години за различни мерки за енергийна ефективност, като за тази година са заделени около 6 млн. лв., предимно за училища и детски градини. Това обясни още зам.-кметът.

 

Общо 51 сгради ще бъдат частично санирани тази година, от които 33 са детски градини и 18 училища. От 2008 г. насам по проект на ОПРР са санирани общо 7 жилищни сгради, уточни Савина и допълни, че предстоят още 5 сгради по проекта. Изследванията показват, че след въвеждане на мерките за енергийна ефективност между 25% и 50% са намалели сметките за отопление.