Facebook

10 години отпразнува Сдружение „Български врати, прозорци и фасади"22.01.2014 / 10:27 - citybuild.bg

СБВПФ отбеляза своя юбилей на 17 януари в Гранд Хотел София в присъствието на много колеги и приятели.

 

Приветствена реч произнесе инж. Димитър Иванов - председател на сдружението.

 

Прочетени бяха поздравителни адреси от Петър Денев - главен секретар на Българска стопанска камара, и от Ирен Дабижева - изпълнителен директор на Български институт за стандартизация и Българска асоциация за изолации в строителството.

 

СдружениетоБългарски врати, прозорци и фасади" получи почетна грамота и медал от ръководството на Българска стопанска Камара /БСК/, за последователна дейност и резултати, допринесли то да се наложи в обществото като уважавана и предпочитана работодателска организация.

 

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади", от своя страна, връчи почетна грамота и плакет на Кирил Желязков - главен директор „Браншови организации" в БСК за трайния му принос и съпричастност към идейте и дейностите на СБВПФ.

 

 

Инж. Иван Аков, член на Управителния съвет на Сдружение Български врати, прозорци и фасади" и управител на „Солид 55", и инж. Димитър Иванов - председател на Сдружението, разрязват тортата за 10-годишния юбилей.

 

Сдружението раздаде и сертификати на своите членове, които към момента са 57.  Част от тях са:

 

Алукьонигщал ЕООД - София

 

Булкорп ООД - Разград

 

Бърцеф ЕООД - Враца

 

Дорма България ЕООД

 

Етем България АД- София

 

Етиком ООД - Петрич

 

Мебелни къщи „Ралица" - София

 

Милкана ООД  - Плевен

 

Мухарски ООД - София

 

П.A.K.1 - София

 

Профайн Австрия ООД - София

 

Профил -И ООД - Пловдив

 

Рехау ООД - София

 


Ролпласт ЕООД - София

 

 

По-рано същия ден се проведе поредно годишното Общо събрание на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади". На събранието за председател беше преизбран инж. Димитър Иванов, управител на фирма „Чех-пласт" ООД - Враца (очаквайте интервю).

 

В отчета на Управителния съвет на браншовата организация бяха отбелязани основните задачи, по които са търсени решения през изминалия период. В дискусиите особено внимание бе отделено на необходимостта от по-конкретни стъпки за подобряване на бизнес средата в помощ на малките и средните предприятия в България.

 

В приетите насоки за работа през следващия период се акцентира на два основни проблема - необходимостта от по-решително повишаване на конкурентоспособността на фирмите  от специализираното строителство, както и важността на човешкия потенциал. В това направление ще продължи ангажираността на браншовата организация в проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила, като ще се търсят конкретни практически решения за предприятията, членуващи в сдружението.

 

 


И тази година членовете на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" си поставиха амбициозни цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на сдружението е да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.

 

Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите от бранша, като защитава общите интереси на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.

 

Сдружението ще подпомага професионалното развитие на своите членове и добрите делови взаимоотношения, както между тях, така и на външните пазари, ще поддържа контакти и сътрудничество с институциите, определящи режимите на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци в ЕС и други страни.

 

Снимки: citybuild.bg и Сдружение Български врати, прозорци и фасади"