Facebook

Енергийно ефективно строителство - бъдещето днес15.04.2011 / 18:30 - citybuild.bg

Презентация по време на изложението Бултерм в Интер Експо Център направи фирма REHAU.

 

 

  

Снимка: citybuild.bg. Гост лектор беше инж. Берндхард Хаммер, управител на архитектурно бюро „е2group"- лидер в енергийно ефективното строителство в Австрия.

 

Изискванията към енергийната ефективност, пестеливото използване на ресурсите и устойчивостта на сградите ще стават все по-високи занапред. Затова РЕХАУ предлага високоефективни решения за производство, използване и икономия на енергията. Иновативните материали и системните технологии откриват пред архитектите, проектантите и строителите възможности за ефективно ново строителство и модернизация в съответствие с последните стандарти в енергетиката и Наредбата за икономия на електроенергия (НИЕЕ 2012).

 

Снимка: citybuild.bg

 

С термопомпата РЕХАУ прави решителна крачка в допълването на своя асортимент в областта на сградната техника. За пръв път всички решения, свързани с инсталациите в сградата, се предлагат от една ръка. Като се започне от класическата инсталация за питейна вода, премине се през лъчистото отопление и охлаждане, и се стигне до системите за регенеративни енергии като соларни системи и геотермия.

 

 

Термопомпата РЕХАУ представлява свързващото звено между системите на РЕХАУ за лъчисто отопление и охлаждане и системите за използване на геотермалната и слънчевата енергия. Според типа на помпата GEO, AERO или AQUA могат да се използват ефективно топлинните източници на Земята, въздуха и водата.

 

 

Термопомпите РЕХАУ разполагат с интегриран регулатор РЕХАУ със самостоятелен блок за управление, удобно за използване меню за въвеждане в експлоатация. Регулиращата техника на термопомпите РЕХАУ изпълнява всички функции на управление и контрол на уредбата на термопомпата:

- пуск на термопомпата
- активиране на режим на отопление и охлаждане
- експлоатация на резервоара за гореща и топла вода
- регулиране на температурата в подаващия тръбопровод при режим на отопление и охлаждане
- управление на станцията за прясна вода РЕХАУ

 

Системата се управлява лесно и логично, обслужването се базира на познатия от компютърната техника Explorer. 

 

 

Дали чрез редуциране на енергийни загуби, ефективно използване на енергия или генериране на енергия - всеки от тези три стълба на ефективността на енергията е програма за РЕХАУ. Фирмата предлага редуциране на енергийните загуби с прозоречни и фасадни системи с висока топлинна изолация. Чрез тях се пести енергия до 85%, създава се здравословен климат и се повишава жилищният комфорт.

 

Чрез системите за плоскостно отопление/плоскостно охлаждане се снижава значително потреблението на енергия, а с това и експлоатационните разходи. Освен това се спестяват фосилни горива, намаляват ке разходите с около 6-12%, възможно е използването на алтернативни енергийни източници и специални решения за саниране.

 

Нарастващите цени на енергията и повишаващото се екологично съзнание повишават изискванията за икономично и ефективно енергийно отопление и охлаждане - както при ново строителство, така и при модернизиране. Така се открива шанс за преминаване към други горива или дори към регенеративни енергийни носители. Както земната топлина/геотермията, така и слънчевата енергия, са достатъчни на нашите географски ширини, за да могат да се използват ефективно. Двете форми могат да се комбинират идеално с модерни енергийни генератори, като например топлинна помпа.