Facebook

Дискусия за европейските стандарти за врати и прозорци06.10.2011 / 14:28 - citybuild.bg

Форумът ще се проведе на 8 октомври във Велинград, хотел „Двореца". 

 

Тема на кръглата маса е „Познаването и прилагането на европейските стандарти за врати и прозорци - средство за постигане на устойчиви и конкурентни позиции на фирмите, предлагащи такива продукти на пазара".

 

Форумът се организира в изпълнение на проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България", финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". 

 

ПРОГРАМА

08.10.2011 г.,събота, 9.30 ч.- 16.30 ч. 

Модератор: инж. Вирджиния Йонкова, председател на технически комитет 96 - „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади" и главен секретар на сдружение „Български врати и прозорци"

 

09.30 - 10.00

Регистрация

 

10.00 - 10.30

Откриване. Представяне целите на проекта и темата на Кръглата маса - инж. Ирен Дабижева - изпълнителен директор на БИС, Юлия Стефанова - ръководител на проекта

 

10.30 - 11.20

Познаването и прилагането на европейските стандарти за врати и прозорци - средство за постигане на устойчиви и конкурентни позиции на фирмите, предлагащи такива продукти на пазара - инж. Вирджиния Йонкова, главен секретар на сдружение «Български врати и прозорци»

 

11.20 - 12.00

Дискусия

 

12.00 - 13.00

Обяд

 

13.00 - 13.30

Задължения на икономическите оператори - производители, вносители и дистрибутори на строителни продукти, произтичащи от въвеждането на регламента (CPR). Надзор на пазара. Лектор: Кристина Цалова, началник - отдел „Оценяване на съответствието", МРРБ

 

13.30 - 14.30

Новости при системите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти. Опростени процедури за производителите. Лектор: Кристина Цалова, началник - отдел «Оценяване на съответствието», МРРБ

 

14.30 - 15.00

Кафе-пауза

 

15.00 - 16.00

Дискусия

 

16.00 - 16.30

Представяне дейността на технически комитет 96 - „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади" от Божидарка Харалампиева, секретар на ТК 96

 

16.30 - 17.30

Дискусия по темите и закриване на кръглата маса